Menu Główna


Wydarzenia z okazji 60. rocznicy uwolnienia Prymasa Tysiąclecia

Źródło: KAI/mm | Data publikacji: 24.10.2016

Aresztowanie i uwolnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w świetle nowych dokumentów - pod takim hasłem, 28 października w Warszawie, odbędzie się sesja popularnonaukowa z okazji 60. rocznicy uwolnienia Prymasa Tysiąclecia.

Archikonfraternia Literacka oraz Kuria Metropolitarna Warszawska zapraszają na konferencję z udziałem kard. Kazimierza Nycza, pod patronatem Adama Struzika marszałka województwa mazowieckiego.Spotkanie odbędzie się 28 października, o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej w Domu Arcybiskupów Warszawskich na ulicy Miodowej 17/19 w Warszawie.Sesję popularnonaukową poprowadzi Jan Pospieszalski. Wśród prelegentów znajdą się m.in.: dr hab. Paweł Skibiński, który opowie o aresztowaniu i uwięzieniu kard. Wyszyńskiego, o. dr Gabriel Bartoszewski, pochyli się nad tematem owoców służby Prymasa Tysiąclecia w więzieniu, red. Marian P. Romaniuk podda analizie prasę watykańską z lat 1953-1956 w obronie Prymasa Polski. Referat nt. inwigilacji Stefana Wyszyńskiego w zasobach archiwalnych IPN wygłosi prof. Jan Żaryn.

Posumowania wykładów dokona kard. Kazimierz Nycz. Podczas sesji odbędzie się również projekcja filmu "Zawód: Prymas Polski", o którym opowie Anna T. Pietraszek.Współorganizatorami wydarzenia są: Archidiecezjalne Centrum Informacji, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana Pawła II, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Warszawskie Metropolitarne Seminarium Duchowne.

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana.Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez matkę Elżbietę Czacką zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą.W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK.W 1946 r. papież Pius XII mianował ks. prof. Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem lubelskim. 22 października 1948 r. został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia "Porozumienia", które zostało podpisane 14 lutego 1950 r. przez przedstawicieli Episkopatu i władz państwowych.

12 stycznia 1953 r. abp Wyszyński został kardynałem. Osiem miesięcy później, 25 września 1953 r. został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

W ostatnim miejscu internowania napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, wygłoszonych następnie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie Śluby Narodu. 26 października 1956 r. Prymas wrócił do Warszawy z internowania. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski.

W latach sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. W okresie rodzącej się "Solidarności" pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego. Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb kardynała w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy ludzi.
ar, mip, tk / Warszawa
--Kalendarium

22 lutego 2017 r.

Ważne fakty

1994 Synod Kościoła anglikańskiego (idąc za decyzją parlamentu) zatwierdził udzielanie święceń kapłańskich kobietom. 5 biskupów i 570 księży zapowiedziało przejście do Kościoła rzymskokatolickiego.
1983 Hinduiści zamordowali 3000 muzułmanów w Assam (Indie)
1980 W Afganistanie ogłoszono stan wojenny
1940 Pięcioletni Tenzin Gyatso został 14 Dalai Lamą w Lhasie na Tybecie.
1819 Hiszpania przekazała Florydę Stanom Zjednoczonym.
1774 Angielska Izba Lordów uznała, że autorom nie przysługuje wieczysty copyright
1300 Papież Bonifacy VIII ogłosił pierwszy Rok Święty (Jubileuszowy)
1288 Mikołaj IV (Girolamo Masci) wybrany został na papieża.
1281 Marcin IV (Simon de Brion) wybrany został na papieża.

Urodzili się

1900 Luis Buńuel, reżyser filmowy hiszp.
1872 Eric Gill, rzeźbiarz i typograf angielski
1857 Robert Baden-Powell, żołnierz i założyciel scoutingu
1810 Fryderyk Chopin, kompozytor
1814 Oskar Kolberg, etnograf
1797 Wilhelm I, król pruski i ces. niemiecki
1788 Arthur Schopenhauer, filozof niemiecki
1732 George Washington, pierwszy prezydent USA
1599 Anthony Van Dyck, malarz

Liturgia na dziś

22 lutego 2017

VII Niedziela Zwykła

Pierwsze czytanie:1 P 5, 1-4
Psalm responsoryjny:Ps 23
Ewangelia:Mt 16, 13-19

święto

Święto katedry św. Piotra Apostoła

Patroni

św. Baradates, św. Małgorzata z Cortony, i święci Talasiusz i Limneusz.

Ewangelia
Mt 16, 13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Jezus zapytał ich: „A wy…

Jan Paweł II:

Wolność stanowi konstytutywny wymiar samej wiary chrześcijańskiej, wiara bowiem nie jest przekazem ludzkich tradycji ani konkluzją filozoficznych wywodów, ale darmowym darem Boga, który udziela samego siebie człowiekowi szanując jego sumienie. To Bóg działa skutecznie poprzez swego Ducha; to On jest prawdziwym Sprawcą. Ludzie są narzędziami, którymi On się posługuje, przydzielając każdemu stosowne zadanie. Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich: nikt nie jest wyłączony z możliwości udziału w radości Królestwa Bożego. Misja Kościoła polega dziś właśnie na tym, aby każdemu człowiekowi, bez względu na odmienność kultury i rasy, dać konkretną możliwość spotkania z Chrystusem.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: