Źródło: Photogenica.pl

Duszpasterstwo

Małgorzata Szewczyk

Królowanie Skazańca

Królewskim tronem Chrystusa był Jego krzyż. To stwarza jasny wzór dla wszelkiej władzy w Kościele

Polska-Europa-świat

Henryk Zieliński

Franciszek zabrał głos

Zwolennicy porzucenia przez Kościół nauki Chrystusa na rzecz przypodobania się modnym ideologiom przeżyli niemały szok

Źródło: photogenica.pl

Rodzina

Monika Białkowska

To tylko jedno życie

Bezdomni? Łatwo sobie wyobrazić: brudni, śmierdzący, żebrzący. Niedługo zima, więc znów zaczną o nich mówić media - co jednak…

Polecamy

OPOKA.info

Prasa Katolicka

LiteraturaSerwis informacyjny

Liturgia na dziś

23 listopada 2014

XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego

Pierwsze czytanie:Ez 34,11-12
15-17
Drugie czytanie:1 Kor 15,20-26
28
Psalm responsoryjny:Ps 23
Ewangelia:Mt 25,31-46

święto

Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Patroni

św. Klemens I, papież i męcz.*, św. Aleksander, książę, św. Kolumban, opat*, św. Amfiloch, św. Trudo, św. Grzegorz z Girgenti, św. Felicyta z Rzymu męcz.*

Ewangelia
Mt 25,31-46

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się…

Kalendarium

23 listopada 2014 r.

Ważne fakty

1980 Gwałtowne trzęsienie ziemi dotknęło południe Włoch, zabijając ponad 4.000 ludzi.
1963 Podczas Soboru Watykańskiego uchwalone zostało stosowanie języków narodowych w liturgii (Konstytucję o Liturgii ogłoszono 4.12)
1700 Klemens XI wybrany został na papieża.
1670 Mieszczanin szlachcicem Moliera został wykonany po raz pierwszy w Paryżu.

Urodzili się

1919 Peter F. Strawson, filozof ang. (logika, fil. języka)
1876 Manuel de Falla, kompozytor hiszp.

Jan Paweł II:

Mówiłem już (..), że komórki macierzyste wykorzystywane dla celów doświadczalnych bądź w leczeniu nie mogą pochodzić z tkanek ludzkich embrionów. Zachęcałem natomiast do badań nad tkanką osób dorosłych bądź zbędną tkanką tworzącą się podczas normalnego rozwoju płodu. Każda forma terapii mająca za cel ratowanie życia ludzkiego, lecz oparta na unicestwianiu życia człowieka w fazie embrionalnej, jest sprzeczna z logiką i moralnością, podobnie jak uzyskiwanie ludzkich embrionów, przeznaczonych — pośrednio bądź bezpośrednio — do eksperymentów czy ewentualnego uśmiercenia.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: