Menu Główna

Źródło: Wikimedia Commons

Polska-Europa-świat

Henryk Zieliński

Między Łodzią i Opolem

Dzisiaj nie mniej ważne od podkreślania jedności terytorialnej Polski jest szukanie wspólnych wartości i źródeł jedności…

Źródło: photogenica.pl

Rodzina

Robert Grohs

Czy chcesz ofiarować się Bogu?

Szczera dziecięca relacja do Boga jest normą, którą ukazuje sam Chrystus. I przeciwnie - ciągłe wahania i chwiejność religijna…

Polecamy

Prasa Katolicka

LiteraturaLiturgia na dziś

26 maja 2017

VI Tydzień Wielkanocny

Pierwsze czytanie:Dz 18, 9-18
Psalm responsoryjny:Ps 47
Ewangelia:J 16, 20-23

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

Patroni

św. Priscus, św. Augustyn z Canterbury (lub 27.05), św. Filip Neri (Nereusz)*, św. Lambert z Wenecji, św. Quadratus z Aten, św. Marianna z Quito.

Ewangelia
J 16, 20-23

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię…

Agencje informacyjne:

CNS | FIDES | KAI | RV

Instytucje:

Watykan | Episkopat | Diecezje | Caritas

Osoby:

Franciszek | Abp Gądecki | Prymas Polski

Portale:

mateusz.pl | bosko.pl | ekai.pl

Partnerzy:

Noclegi z Opoką | Noclegi, hotele w Polsce

Kalendarium

26 maja 2017 r.

Ważne fakty

1900 Ukaz carski zakazujący tajnego nauczania w języku polskim także na terytorium Królestwa Polskiego (wcze niej na Litwie)
1863 Wojska rosyjskie poniosły sromotną klęskę w bitwie pod Salichą Małą (Wołyń)
1831 Bitwa pod Ostrołęką, klęska armii polskiej gen. Skrzyneckiego
1805 Napoleon został ukoronowany na króla Włoch w katedrze mediolańskiej.
1538 Jan Kalwin wypędzony z Genewy, osiedlił się w Strasbourgu.
1521 Cesarz Karol V podpisał Edykt Wormacki, potępiający naukę Lutra i zakazujący mu nauczania w cesarstwie.

Urodzili się

1859 A. E. Housman, poeta angielski
1822 Edmond de Goncourt, powieściopisarz franc.

Jan Paweł II:

Pomiędzy Duchem Świętym a Chrystusem zachodzi zatem w ekonomii zbawienia najściślejsza więź, gdyż On, Duch Prawdy działa w dziejach człowieka jako „inny Pocieszyciel”, zabezpieczając trwale przekaz i promieniowanie Dobrej Nowiny objawionej przez Jezusa z Nazaretu. Dzięki temu, w Duchu Świętym-Paraklecie, który w tajemnicy i działalności Kościoła stale kontynuuje historyczną obecność Odkupiciela na ziemi i Jego zbawcze dzieło, jaśnieje chwała Chrystusa (...) Najwyższe i najpełniejsze samo objawienie się Boga, jakie dokonało się w Chrystusie i zostało poświadczone przepowiadaniem Apostołów, będzie dokonywało się nadal poprzez misję niewidzialnego Pocieszyciela: Ducha Prawdy.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: