Menu Główna

Źródło: photogenica.pl

Duszpasterstwo

Ernest Larkin

Medytacja chrześcijańska i duchowość pustyni

Dlaczego w duchowości chrześcijańskiej tak ważna jest "pustynia" - czy jest to tylko symbol, czy faktyczne miejsce…

Źródło: MG

nauczanie papieskie

Papież Franciszek

Wszyscy jesteśmy wybrani

To nie my wybraliśmy Jego -- On wybrał nas, to On był wielkoduszny, i każdy z nas może powiedzieć: 'jestem wybranym, od początku…

Źródło: photogenica.pl

Rodzina

Paweł Siedlanowski

Kochaj i wymagaj

Jak mądrze wymagać od dzieci, by przygotować je do życia?

Polecamy

Prasa Katolicka

Literatura



Liturgia na dziś

22 września 2017

XXIV Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:1 Tm 6, 2-12
Psalm responsoryjny:Ps 49
Ewangelia:Łk 8, 1-3

Patroni

św. Feliks II, papież, św. Landus lub Lô, św. Bodo, św. Emmeramus, św. Maurice z Agaunum, św. Tomasz z Villanova, św. Phocas the Gardener, św. Salaberga.

Ewangelia
Łk 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im…

Agencje informacyjne:

CNS | FIDES | KAI | RV

Instytucje:

Watykan | Episkopat | Diecezje | Caritas

Osoby:

Franciszek | Abp Gądecki | Prymas Polski

Portale:

mateusz.pl | bosko.pl | ekai.pl

Partnerzy:

Noclegi z Opoką | Noclegi, hotele w Polsce

Kalendarium

22 września 2017 r.

Ważne fakty

1998 Parlament hiszpański niewielką większością głosów odrzucił ustawę próbującą zliberalizować przepisy antyaborcyjne z 1985
1985 Silne trzęsienie ziemi nawiedziło Meksyk, zabijając 2.000 ludzi.
1980 Oficjalne powstanie Solidarności.
1980 Pierwsze potyczki graniczne, zapowiadające początek wojny iracko-irańskiej
1955 Przywódca argentyński Juan Perón został odsunięty od urzędu w przewrocie wojskowym
1949 Pierwsza eksplozja atomowa dokonana przez ZSRR
1792 Francja została ogłoszona republiką
1601 Pierwsze święcenia katolickich kapłanów w Japonii (Nagasaki) -- Sebastian Chimura i Aloysius Niabara
1503 Pius III wybrany został na papieża
530 Bonifacy II wybrany został na papieża.

Urodzili się

1918 Henryk Szeryng, polski skrzypek (m.in. referencyjne nagranie Partit i Sonat Bacha)
1791 Michael Faraday, chemik i fizyk angielski

Jan Paweł II:

Ogromnymi przeszkodami dla misyjności Kościoła są dawne i obecne podziały między chrześcijanami, dechrystianizacja krajów niegdyś chrześcijańskich, spadek liczby powołań do apostolstwa, anty-świadectwo dawane przez wiernych i wspólnoty chrześcijańskie, którzy nie idą w swym życiu za wzorem Chrystusa. Jedną z najpoważniejszych jednak przyczyn słabego angażowania się w sprawy misji jest postawa obojętności, szeroko rozpowszechniona, niestety, także wśród chrześcijan, często zakorzeniona w niewłaściwych poglądach teologicznych i nacechowana relatywizmem religijnym, który prowadzi do przekonania, że „jedna religia ma taką samą wartość, jak druga”.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: