Menu Główna

Źródło: PWSD

Duszpasterstwo

Piotr Nowicki

#8dzientygodnia - Środa Popielcowa

Jako wspólnota - księża i klerycy - Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie rozpoczynają wielkopostny cykl…

Źródło: photogenica.pl

papież

Papież Franciszek

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2017

Źródło: pixabay

Rodzina

Słowo wśród nas

Prosty plan na Wielki Post. Modlitwa, post, jałmużna

Już nie dziwi widok ludzi, którzy podczas obiadu jednocześnie rozmawiają przez telefon, przeglądają strony internetowe, a przy…

Polecamy

Prasa Katolicka

LiteraturaLiturgia na dziś

1 marca 2017

VIII Niedziela Zwykła

Pierwsze czytanie:Jl 2, 12-18
Drugie czytanie:2 Kor 5, 20-21
6, 1-3
Psalm responsoryjny:Ps 51
Ewangelia:Mt 6, 1-6
16-18

Środa Popielcowa

Patroni

św. Dawid, św. Swithbert, św. Feliks III, papież.

Ewangelia
Mt 6, 1-6
16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w…

Agencje informacyjne:

CNS | FIDES | KAI | RV

Instytucje:

Watykan | Episkopat | Diecezje | Caritas

Osoby:

Franciszek | Abp Gądecki | Prymas Polski

Portale:

mateusz.pl | bosko.pl | ekai.pl

Partnerzy:

Noclegi z Opoką | Noclegi, hotele w Polsce

Kalendarium

1 marca 2017 r.

Ważne fakty

1999 Weszła w życie międzynarodowa konwencja o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych (niepodpisana jednak przez wiele liczących się krajów, w tym m.in. Chiny)
1995 Józef Oleksy przejął urząd premiera po Waldemarze Pawlaku
1982 Rosyjski statek Venera 14 wylądował na Wenus
1968 Zaczęła obowiązywać Konstytucja Apost. dotycząca statusu Państwa Watykan
1966 Bezzałogowy radziecki statek kosmiczny Wenus 3 wylądował na Wenus.
1963 Międzynar. Fundacja Balzano jednogłośnie przyznała pokojową nagrodę papieżowi Janowi XXIII.
1954 Stany Zjednoczone przeprowadziły pierwszy test bomby wodorowej na Atolu Bikini, na Wyspach Marshalla.
1896 Bitwa pod Aduą: 80.000 Etiopczyków rozniosło 20.000 żołnierzy włoskich
1845 Stany Zjednoczone przyłączyły Teksas.
1780 Pensylwania jako pierwszy amerykański stan zniosła niewolnictwo.
1634 Bitwa pod Smoleńskiem; Władysław IV zwyciężył wojska ros. (późn. zawarł korzystny dla Polski pokój polanowski)
1420 Papież Marcin I wezwał do krucjaty przeciw husytom
705 Jan VII wybrany został na papieża.
492 św. Gelazy I wybrany został na papieża.
293 Cesarz rzymski Maximianus wprowadził rządy tetrarchiczne

Urodzili się

1927 Harry Bellafonte, śpiewak amerykański.
1922 Icchak Rabin, premier Izraela
1880 Glenn Miller - muzyk i założyciel jednej z najbardziej znanych orkiestr
1848 Augustus Saint-Gaudens, rzeźbiarz ameryk.
1835 Matthias J Scheeben, teolog niem. (Natur und Gnade)
1810 Fryderyk Chopin (prawdopodobnie)
1779 Jacob Gottfried Weber, kompozytor

Jan Paweł II:

Serce pojednane z Bogiem i z bliźnim jest sercem wielkodusznym. W świętych dniach Wielkiego Postu «kolekta» ma szczególne znaczenie, gdyż nie chodzi w niej o danie czegoś, co jest zbyteczne dla uspokojenia własnego sumienia, lecz jest wyrazem spełnionego zadania w duchu solidarnej troski o wyjście naprzeciw nędzy istniejącej w świecie. Obraz bolesnego oblicza i cierpienia tak wielu braci i sióstr nie może nie przynaglić do podzielenia się przynajmniej częścią swoich dóbr z tym, kto przeżywa trudności. Ofiara zaś wielkopostna będzie miała jeszcze większe znaczenie, jeśli ten kto ją złoży, uwolni się od niechęci i obojętności, to znaczy od przeszkód, które oddalają od komunii z Bogiem i z braćmi.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: