Menu Główna

Źródło: Photogenica.pl

Duszpasterstwo

Krzysztof Porosło

Pamięć, która czyni obecnym

To czyńcie na moją pamiątkę (cz.1)

Źródło: MGJ

Polska-Europa-świat

Silvina Perez

Łzy Lucii w lesie Chaco

Brak innego wyboru. Płacz bez słów i poczucie, że nie ma żadnej możliwej drogi. Zapadanie się coraz głębiej w przepaść bez…

Źródło: Photogenica.pl

Rodzina

Fundacja Opoka

Dzieci w (wirtualnym) świecie

Ci, którzy pamiętają świat bez (!) internetu, nie są w stanie ogarnąć świata, w którym to internet ma pierwszeństwo

Polecamy

Prasa Katolicka

LiteraturaLiturgia na dziś

30 maja 2017

VII Tydzień Wielkanocny

Pierwsze czytanie:Dz 20, 17-27
Psalm responsoryjny:Ps 68
Ewangelia:J 17, 1-11

wspomnienie dowolne

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, albo wspomnienie św. Zdzisławy

Patroni

św. Hubert, św. Joanna d'Arc, św. Ferdynand, św. Exuperiancjusz z Rawenny, św. Izaak z Konstantynopola, św. Łukasz Kirby, św. Madelgisilus, św. Walstan, św. Jan Sarkander*.

Ewangelia
J 17, 1-11

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby…

Agencje informacyjne:

CNS | FIDES | KAI | RV

Instytucje:

Watykan | Episkopat | Diecezje | Caritas

Osoby:

Franciszek | Abp Gądecki | Prymas Polski

Portale:

mateusz.pl | bosko.pl | ekai.pl

Partnerzy:

Noclegi z Opoką | Noclegi, hotele w Polsce

Kalendarium

30 maja 2017 r.

Ważne fakty

1995 Papież Jan Paweł II wydał encyklikę Ut unum sint, zajmującą się kwestią jedności Kościoła i ekumenizmu.
1994 Papież Jan Paweł II wydał List Apostolski Ordinatio Sacerdotalis, potwierdzający niemożność udzielania kobietom święceń kapłańskich.
1980 Podróż Jana Pawła II do Francji
1942 Masowe wywiezienie Żydów z Krakowa do obozu mierci w Bełzcu
1913 W Londynie podpisano traktat pokojowy między Turcją a państwami bałkańskimi.
1431 Bł. Joanna z Arc jako heretyk spalona na stosie w Rouen we Francji.
1159 Na wygnaniu zmarł Władysław II, najstarszy syn Bolesława Krzywoustego

Urodzili się

1846 Peter Carl Fabergé, jubiler rosyjski
1672 Piotr Wlk., car Rosji

Jan Paweł II:

Gdy pod wpływem Ducha Świętego - Parakleta ludzie — czy to jako osoby, czy wspólnoty — odkrywają Boski wymiar swego istnienia i życia, zdolni są wyzwalać się od różnorakich determinizmów, zrodzonych nade wszystko z materialistycznych podstaw myślenia (...) W naszej epoce elementy te zdołały wtargnąć do wnętrza ludzkiego, do owego sanktuarium sumienia, gdzie Duch Święty nieustannie daje światło i moc do nowego życia wedle „wolności dzieci Bożych”. Dojrzewanie człowieka w tym życiu jest utrudnione przez uwarunkowania i naciski otwierane przez układy i mechanizmy panujące w różnych strukturach społecznych.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy przyjmujesz odwiedziny duszpasterskie?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: